RSS Feed Новини

' 13th, 2020

13 березня 2020

06-08 жовтня 2020 р. на кафедрі фізичної географії та картографії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна проводитиметься ХXVIІІ Міжнародна наукова конференція на тему: «Проблеми безперервної географічної освіти і картографії».

До початку роботи конференції буде видано два випуски (№№ 31 і 32) наукового збірника «Проблеми безперервної географічної освіти і картографії», куди увійдуть статті за темою конференції. Збірник визнаний як фахове наукове видання, де можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття ступенів доктора і кандидата географічних наук.

Завантажити інформаційний лист (українською)