Вітаємо Вас на сайті збірника наукових статей “Проблеми безперервної географічної освіти і картографії” кафедри фізичної географії та картографії Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

До збірника включені статті, у яких розглядаються актуальні проблеми сучасної географічної освіти та картографічного її забезпечення; узагальнюється досвід і розкриваються перспективи розробки та впровадження у навчальний процес інноваційних педагогічних технологій, підготовки і видання нових картографічних творів, призначених для використання у школах, вищих навчальних закладах та в інших установах безперервної географічної освіти.

Збірник засновано у 2000 році в Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 8681 від 22.04.2004.

Виходить із періодичністю 2 випуски на рік.

ISSN 2409-3173 (електронна версія)

ISSN 2075-1893 (друкована версія)

Мови видання: українська, російська, англійська


Збірник включено до наступних міжнародних наукових баз даних: