Контакти


Адреса редакційної колегії:

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, кафедра фізичної географії та картографії.

61022, м. Харків –22, пл. Свободи, 4, к. 4-72

Телефони для довідок:

707-54-79 - кабінет методики викладання географічних дисциплін;

707-55-60 - кімната викладачів кафедри;

707-53-60 - завідувач кафедри.

Код міжміського телефонного зв’язку з Харковом 057.

e-mail: progoik@physgeo.com