Редакційна колегія


В.А. Пересадько, д-р геогр. наук (голова редколегії, ХНУ імені В.Н. Каразіна);

О.В. Барладін, канд. техн. наук (ПрАТ «Інститут передових технологій»);

Л.М. Даценко, д-р геогр. наук (КНУ імені Т. Шевченка);

О.О. Жемеров, канд. геогр. наук (ХНУ імені В.Н. Каразіна);

І.П. Ковальчук, д-р геогр. наук (Національний університет біоресурсів і природокористування України);

С.В. Костріков, д-р геогр. наук (ХНУ імені В.Н. Каразіна);

В.М. Московкін, д-р геогр. наук (ХНУ імені В.Н. Каразіна);

А.Н. Некос, д-р геогр. наук (ХНУ імені В.Н. Каразіна);

К.А. Нємець, д-р геогр. наук (ХНУ імені В.Н. Каразіна);

Л.М. Нємець, д-р геогр. наук (ХНУ імені В.Н. Каразіна);

Л.Г. Руденко, д-р геогр. наук, академік НАН України (Інститут географії НАНУ);

Р.І. Сосса, д-р геогр. наук (ДНВП «Картографія»);

О.С. Третьяков, канд. геогр. наук (ХНУ імені В.Н. Каразіна), д-р географії (Франція);

І.Г. Черваньов, д-р техн. наук (ХНУ імені В.Н. Каразіна);

П.Г. Шищенко, д-р геогр. наук, чл.-кор. НАПН України (КНУ імені Т. Шевченка).

Зарубіжні члени редколегії:

О.М. Берлянт, д-р геогр. наук (Канада);

О.С. Володченко, д-р географії (Дрезденський технічний університет, Німеччина);

Б.І. Кочуров, д-р геогр. наук (Інститут географії РАН, Росія).

Антоніо Авеліно Батішта Вієра, д-р географії (Португалія),

Кэндіс Лубберинг, д-р географії (США),

Дуглас Річардсон, д-р географії (США),

Єлена Огнєва-Гіммельбергер, д-р географії (США).