Issue 15


1. Черваньов І. Г. Андрій Миколайович Краснов у сонмі географів-земляків та в історії вітчизняної географії (до 150-річчя від дня народження). - C. 3-7. Full Text

2. Афанасьєв О. Є. Досвід регіоналізації території України за принципами географічного центризму. - C. 7-10. Full Text

3. Балинська М. О. Використання супутникових знімків Landsat і SPOT для розпізнання сільськогосподарських культур. - C. 10-14. Full Text

4. Барладін О. В., Бусол І. В., Миколенко Л. І. Використання електронних атласів "Адміністративно-територіальний поділ України" та "Україна туристична" в освітніх цілях. - C. 14-17. Full Text

5. Бузіна І. М. Фіторемедіаційні технології як ефективне рішення проблеми очищення ґрунтів, забруднених важкими металами. - C. 17-19. Full Text

6. Бурла М. П. Платежный баланс как инструмент изучения состояния внешнеэкономических связей региона (на примере Приднестровья). - C. 19-22. Full Text

7. Воронина М. А. Традиции и инновации в школьном географическом образовании (из опыта организации курсов повышения квалификации учителей). - C. 22-25. Full Text

8. Галай Е. И. Реализация практической направленности обучения географии на основе выполнения школьных практических работ. - C. 25-28. Full Text

9. Грінченко О. І. Питання сталого розвитку у змісті шкільної географії. - C. 28-31. Full Text

10. Даценко Л. М. Основи картографічних знань у дошкільній освіті. - C. 31-34. Full Text

11. Дмитрук Н. Г. Условия самореализации личности в процессе обучения географии. - C. 34-37. Full Text

12. Домбровська О. А. Використання ГІС при грошовій оцінці земель населених пунктів. - C. 37-39. Full Text

13. Зуева Н. К. Роль дистанционного обучения в системе повышения квалификации учителей географии. - C. 40-43. Full Text

14. Имангулова Т. В. Применение географических названий в топонимике Казахстана. - C. 43-46. Full Text

15. Іщук А. В., Бондаренко Е. Л. Особливості зображення території сучасних західноукраїнських земель на польських загальногеографічних картах періоду 1919–1939 років. - C. 46-50. Full Text

16. Клименко В. Г., Журавель Г. Г. Вивчення гідрологічного режиму річок України (на прикладі річки Уда). - C. 50-55. Full Text

17. Козаченко Т. І. Принципи створення баз даних в геоінформаційному картографуванні техногенних загроз від потенційно небезпечних об’єктів. - C. 55-59. Full Text

18. Копилець Є. В. Вивчення вулканізму у шкільній географії: від стереотипів до інновацій. - C. 59-62. Full Text

19. Лур’є А. Й., Нємець Л. М., Моштакова Н. В. Позашкільні навчально-виховні заклади Луганської області: сучасний стан та особливості територіальної організації. - C. 62-67. Full Text

20. Мельник А. В. Геопросторова інфраструктура в контексті інноваційних процесів у картографії. - C. 67-70. Full Text

21. Омарова Н. А., Турсагулов Б. Б. Физико-географические исследования Прикаспийской низменности в XV – начале XX вв.. - C. 71-73. Full Text

22. Пересадько В. А., Сінна О. І., Вяткін К. В., Бодня О. В. Геоінформаційне забезпечення природоохоонних територій. - C. 74-77. Full Text

23. Полякова Н. О. Картосеміотичні моделі систематизованих фундаментальних представницьких інформаційно-картографічних творів в інформаційній структурі держави. - C. 78-81. Full Text

24. Решетченко С. І. Особливості зміни атмосферних опадів у Харкові на початку XXI століття. - C. 81-84. Full Text

25. Ровенчак І. І. Система карт ретроспективного політико-адміністративного положення міста в комплексному атласі Львова. - C. 85-87. Full Text

26. Саванчиева А. С. Актуальные вопросы исследования антропогенных ландшафтов. - C. 88-91. Full Text

27. Салімон В. М. Уроки географії з використанням музичних творів як форма сугестопедичної технології навчання. - C. 91-94. Full Text

28. Сєрокурова Н. А. Туристсько-рекреаційне районування Харківської області. - C. 95-98. Full Text

29. Тимашова В. И. Конструктивная идея – источник активизации творческих возможностей школьников. - C. 99-101. Full Text

30. Тишковець В. В., Опара В. М. Особливості екологічного картографування в Україні. - C. 102-105. Full Text

31. Чукреева О. А. Географическое распространение этнического туризма в республике Казахстан. - C. 105-108. Full Text

32. Шевченко Р. Ю. Картосемантичний комплекс інструментів для візуалізації та передачі геопросторових даних у картографічних легендах. - C. 107-111. Full Text

33. Шуліка Б. О., Жемеров О. О. Прогнозування погодних явищ у локальному природному середовищі (на прикладі селища Високий). - C. 111-116. Full Text