Випуск 23


1. Пересадько В. А., Баришніков О. О., Шпурік К. В. Досвід історико-біографічного картографування на кафедрі фізичної географії та картографії. - C. 3-6. Повний текст

2. Арсалан Омер Абдулкадир Картографирование беллигеративных территорий провинции Киркук. - C. 7-9. Повний текст

3. Баранова Е. П., Воронина М. А. Использование метода "интеллект-карт" в школьной географии. - C. 10-13. Повний текст

4. Барладін О. В., Бусол І. В. Актуалізація навчальних видань: проблеми і особливості. - C. 13-16. Повний текст

5. Богославець О. Г., Бойко Н. О. Сучасні підходи до викладання теми "Демографічна ситуація в Україні" у курсі "Регіональна економіка". - C. 17-21. Повний текст

6. Борисенко К. Б., Кравчук Н. Л. Географічна освіта в Україні: виклики дистанційного навчання. - C. 21-25. Повний текст

7. Брусенцова А. А. Аналіз змін кількості сільських поселень Дніпропетровської області. - C. 25-29. Повний текст

8. Бубир Н. О., Єрмолович С. М. Використання геоінформаційних систем у географічному краєзнавстві. - C. 30-33. Повний текст

9. Бурла М. П. Статистический анализ динамики величины, межотраслевых и территориальных различий заработной платы в Приднестровском регионе. - C. 33-36. Повний текст

10. Бурла О. Н. Особенности демографической ситуации в Приднестровском регионе и её социально-экономические последствия. - C. 37-39. Повний текст

11. Волковая О. О. Можливості уточнення та перевірки результатів картографічного моделювання швидкостей вітру на локальному рівні. - C. 40-43. Повний текст

12. Галай Е. И. Динамика загрязнения атмосферного воздуха Минской области выбросами стационарных источников. - C. 43-47. Повний текст

13. Горовий О. В. Картографування інвестиційної діяльності. - C. 47-50. Повний текст

14. Грицеляк В. П., Дикий І. В., Ровенчак І. І. Географічна карта "Україна. Донбас" як геопросторово-інформаційне джерело. - C. 50-53. Повний текст

15. Грінченко О. І., Саввіч О. М. Підготовка учнів до участі у турнірі юних географів. - C. 54-57. Повний текст

16. Даценко Л. М., Кардаш Т. В. Історичні картографічні твори у сфері новітніх інформаційних технологій. - C. 58-61. Повний текст

17. Жемеров О. О., Янченко А. І. Розробка нової системи шкільних географічних екскурсій у природу. - C. 62-64. Повний текст

18. Журавель О. С. Патріотичний зміст туристсько-краєзнавчих картографічних творів. - C. 65-68. Повний текст

19. Журавель Ю. В. Створення реєстру урбанонімів міст і містечок Дніпропетровщини. - C. 69-71. Повний текст

20. Клименко В. Г., Слащова М. В. Оцінка якості води річки Харків у межах міста Харкова та використання цих матеріалів у вищій школі. - C. 72-74. Повний текст

21. Коваленко Л. М. Теоретичні засади забезпечення сталого розвитку землекористування. - C. 75-78. Повний текст

22. Корнус А. О., Корнус О. Г., Шищук В. Д. Картографування поширеності деяких видів хвороб населення Сумської області. - C. 78-81. Повний текст

23. Максименко Н. В., Квартенко Р. О. Оцінка розподілу складових екологічної мережі у межах ландшафтів Харківської області. - C. 82-86. Повний текст

24. Машкіна В. В. Графічне моделювання у шкільному курсі "Загальна географія". - C. 86-90. Повний текст

25. Онищенко М. Г. Науково-дослідницький практикум екологічного спрямування магістрів-картографів. - C. 91-93. Повний текст

26. Пересадько В. А., Орлов Є. В. Картографування кримінологічної ситуації (на прикладі Сумської області). - C. 94-98. Повний текст

27. Пересадько В. А., Шпурік О. В. Картографування для потреб релігійного туризму (на прикладі міста Харкова). - C. 99-104. Повний текст

28. Поліщук Л. Б., Мороз А. А., Попов В. С. Місце географічного компоненту в актуалізації природничих знань. - C. 105-107. Повний текст

29. Попович Н. В. Стратегії сталого розвитку країн Європи та їх картографічне забезпечення. - C. 108-111. Повний текст

30. Прасул Ю. І., Кіяшко Ю. В. Туристичний атлас Полтавської області. - C. 111-115. Повний текст

31. Решетченко С. І., Удовиченко А. С. Особливості вітрового режиму на території Донецької області. - C. 116-120. Повний текст

32. Савицька К. В. Підходи до визначення поняття "відходи" з метою ГІС-картографування. - C. 121-124. Повний текст

33. Суматохіна І. М., Завгородня В. С., Дук Н. М. Географічний аналіз та картографування структурних змін експорту-імпорту товарів в Україні. - C. 125-129. Повний текст

34. Тишковець В. В., Опара В. М. Картографування аграрних ландшафтів в умовах поширення еродованості територій. - C. 130-133. Повний текст

35. Шеремет Н. В., Жемеров О. О. Система презентацій для шкільного курсу "Фізична географія материків і океанів". - C. 133-136. Повний текст

36. Шуліка Б. О. Конструктивно-географічні основи розвитку виноградарства у Північно-Східному лісостеповому краї України. - C. 137-141. Повний текст

37. Шумілова А. В. Освітянський кластер роботи національного природного парку "Слобожанський". - C. 141-145. Повний текст