Випуск 16


1. Ачасов А. Б. Картографування ґрунтового покриву з використанням цифрових моделей рельєфу. - C. 3-5. Повний текст

2. Банников С. В. Использование космических технологий на уроках географии в школе. - C. 6-8. Повний текст

3. Бєлова Н. В. Сучасний стан функціонування агроландшафтів Прибескидського Передкарпаття. - C. 8-11. Повний текст

4. Бодня О. В. Оптимізація територіальної організації регіональних ландшафтних парків. - C. 12-15. Повний текст

5. Бубир Н. О. Освітній геоінформаційний портал як середовище для навчальної та науково-дослідницької роботи викладачів і студентів у галузі географії. - C. 15-18. Повний текст

6. Бурла О. Н. Оценка особенностей и содержания учебника по общественной географии для общеобразовательных учреждений. - C. 18-22. Повний текст

7. Буц Ю. В., Некос А. Н. До питання екологічної небезпеки полігонів твердих побутових відходів для компонентів геосистем (на прикладі досліджень щодо концентрацій важких металів у складових геосистем). - C. 22-25. Повний текст

8. Грушина Т. П. Экологический туризм в содержании школьной географи. - C. 25-27. Повний текст

9. Даценко Л. М. Навчальна картографія у вищій школі. - C. 27-30. Повний текст

10. Дук Н. М. Інновації і картографування митної діяльності. - C. 31-34. Повний текст

11. Ивлева Н. В., Тургумбекова Н. М. Географическое образование в профессиональной подготовке школьников в системе двенадцатилетнего обучения. - C. 34-37. Повний текст

12. Кадырбекова Д. С., Кадырбекова С. С. Инновация как важнейший фактор человеческого развития. - C. 37-40. Повний текст

13. Клименко В. Г. Екологічна оцінка якості води річки Харків у межах України. - C. 40-44. Повний текст

14. Коренець О. В. Геоінформаційне картографування взаємозв’язків явищ на основі інфраструктур просторових даних. - C. 44-49. Повний текст

15. Кочуров Б. И., Лобковский В. А., Смирнов А. Я. Концепция эффективного природопользования в аспекте образования. - C. 49-54. Повний текст

16. Курач Т. М. Формування множини географічних карт – вихідних елементів класифікаційної системи. - C. 54-58. Повний текст

17. Кухарук Е. С., Кривова О. Н., Корман Ю. Х., Чорба А. Г. Карта эродированных почв, используемая для ведения мониторинга. - C. 59-61. Повний текст

18. Ляшенко Д. О. Картографування міжнародної діяльності України в галузі попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. - C. 62-64. Повний текст

19. Максименко Н. В. Ландшафтне планування як засіб екологічного впорядкування території. - C. 65-68. Повний текст

20. Мамоев Б. Ш. Топонимический словарь "Северный Тянь-Шань". - C. 68-71. Повний текст

21. Машкіна В. В. Використання ментальних карт як інноваційних засобів викладання географії. - C. 72-76. Повний текст

22. Молодцов Д. В. Географическое образование в условиях перехода к новым федеральным государственным образовательным стандартам. - C. 76-79. Повний текст

23. Нємець К. А., Отечко С. А. Просторовий аналіз особливостей розвитку автомобільного транспорту Харківської області. - C. 79-83. Повний текст

24. Низовцев В. А. Ландшафтно-историческое картографирование и ГИС-технологии. - C. 84-87. Повний текст

25. Опара В. М., Винограденко С. О. Особливості застосування геоінформаційних систем в організації раціонального використання та охорони земель населених пунктів. - C. 87-90. Повний текст

26. Остроух В. І. Використання новітніх засобів навчання як одне з актуальних питань сучасної методики викладання географічних знань. - C. 91-93. Повний текст

27. Писарєв Д. М. Професор Яків Самійлович Едельштейн та його внесок у розвиток геоморфології. - C. 94-96. Повний текст

28. Поклонський О. О. Учнівська неуспішність та засоби її подолання на уроках географії. - C. 96-99. Повний текст

29. Помаз Р. Ю. Бонітування ґрунтів як складова комплексної оцінки території. - C. 100-102. Повний текст

30. Прасул Ю. І., Пономаренко О. В. Інформаційно-картографічне забезпечення туристсько-краєзнавчої діяльності. - C. 102-106. Повний текст

31. Путренко В. В. Картографування інфраструктурних мереж для цілей управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій. - C. 106-110. Повний текст

32. Садвакасова А. Т. Особо охраняемые природные территории Казахстана: современное состояние и перспективы развития. - C. 110-112. Повний текст

33. Сінна О. І., Шерстюк О. І. Розробка алгоритму картографування ландшафтів засобами ГІС: досвід, проблеми, перспективи. - C. 113-115. Повний текст

34. Топузов О. М., Сосса Р. І. Навчально-методичний комплект для вивчення шкільного курсу географії. - C. 116-119. Повний текст

35. Фоменко В. Г. Проблемы и перспективы интеграции Приднестровского региона Молдавии в туристско-рекреационное пространство Украины. - C. 120-123. Повний текст

36. Черваньов І. Г. Геоморфологічна наукова школа Харківського університету: від історії до сучасного стану. - C. 123-126. Повний текст

37. Шарухо И. Н., Демьянёнок У. С. Агрогородки и агроэкоусадьбы как объекты краеведческих исследований. - C. 127-130. Повний текст

38. Шилова Л. Г. Сучасній шкільній освіті – сучасного вчителя. - C. 130-133. Повний текст