Issue 20


1. Агапова О. Л., Пересадько В. А. Досвід картографічного забезпечення альтернативної енергетики в Україні та світі. - C. 3-6. Full Text

2. Арсалан Омер Абдулкадир Разработка экологического атласа провинции Киркук. - C. 6-9. Full Text

3. Бубир Н. О., Ярошенко Я. О. Географічна складова проведення нормативної оцінки земель населених пунктів України як об’єкт науково-дослідної роботи студентів. - C. 9-13. Full Text

4. Бурла О. Н., Фоменко В. Г. Интеллектуальный конкурс "Ступени мастерства" как элемент внеучебной деятельности в университетском географическом образовании. - C. 13-18. Full Text

5. Васильев Т. А., Тимашова В. И. Возможности сакральной географии в духовном воспитании студентов. - C. 18-21. Full Text

6. Галай Е. И. Пространственное распределение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Брестской области. - C. 21-24. Full Text

7. Гордеев А. Ю. Статистический метод для идентификации анонимных карт. - C. 24-28. Full Text

8. Гудзевич А. В. Частина світу: проблема означення та використання. - C. 28-32. Full Text

9. Даценко Л. М., Підлісецька І. О. Особливості змісту навчальної дисципліни "Картографія та картографічні методи в туризмі". - C. 32-35. Full Text

10. Денисик Г. І., Война І. М. Картографування антропогенних ландшафтів. - C. 36-41. Full Text

11. Дук Н. М. Теоретичні засади та досвід ГІС-моделювання митно-логістичної інфраструктури. - C. 41-45. Full Text

12. Жемеров О. О., Дмитриков О. О. Удосконалення системи ландшафтознавчих понять і методики їх формування. - C. 45-49. Full Text

13. Зеленская Л. И. Историко–географический "след" в урботопонимическом "поле" города Днепропетровска. - C. 49-54. Full Text

14. Клименко В. Г. Оцінка якості води річки Уда у межах Харківської області. - C. 54-58. Full Text

15. Коваленко Л. М. Шляхи удосконалення управління земельними ресурсами у межах населених пунктів. - C. 58-62. Full Text

16. Копилець Є. В. Навчальна програма гуртка "Географічне краєзнавство" нового покоління: досягнення і невирішені проблеми. - C. 63-66. Full Text

17. Корнус А. О. Картографування трансформації структури валової доданої вартості регіональних соціогеосистем України. - C. 66-69. Full Text

18. Корнус О. Г., Шищук В. Д. Поширення хвороб серед населення Сумської області та особливості їх картографування. - C. 69-72. Full Text

19. Курач Т. М. Оцінка ступеня вираження динамічності/статичності на геозображеннях. - C. 73-76. Full Text

20. Малышев В. Б., Жемерова И. К. Разработка и создание базы данных спектральных и предметно-специфических характеристик объектов земной поверхности. - C. 76-80. Full Text

21. Машкіна В. В. Теоретичні аспекти оцінки забруднення атмосферного повітря у межах великого міста. - C. 80-84. Full Text

22. Миргородська О. Л., Колотуха О. В. Формування картографічних дослідницьких умінь майбутніх учителів географії. - C. 85-88. Full Text

23. Назарук М. М. Світоглядні питання оптимізації соціоприродної взаємодії в умовах міста. - C. 88-91. Full Text

24. Остроух В. І. Специфіка роботи редактора при створенні навчальних електронних картографічних посібників. - C. 91-94. Full Text

25. Писарев Д. Н. Изучение стратиграфии градижской террасы Среднего Днепра геоморфологами XIX — первой половины XX века. - C. 94-99. Full Text

26. Поклонський О. О. Дистанційне навчання як елемент безперервної географічної освіти. - C. 100-103. Full Text

27. Поліщук Л. Б., Попов В. С. Географічний компонент природознавчої галузі базової і повної загальної середньої освіти. - C. 103-107. Full Text

28. Решетченко С. І., Кітченко В. А. Особливості радіаційного режиму міста Полтава. - C. 107-111. Full Text

29. Салімон В. М. Використання художнього слова як засобу кращого запам’ятовування інформації на уроках географії із сугестопедичною технологією навчання. - C. 111-114. Full Text

30. Свір Н.В. Державна підсумкова атестація з географії як підготовка абітурієнтів до зовнішнього незалежного оцінювання. - C. 114-118. Full Text

31. Сегіда К. Ю., Мельничук А. А. Теоретико-методологічні основи викладання курсу "Екскурсознавство" для студентів географічних спеціальностей. - C. 118-122. Full Text

32. Суматохіна І. М. Використання матеріалів космічної зйомки у сфері екологічного страхування. - C. 122-125. Full Text

33. Тишковець В.В., Опара В. М. Використання світового досвіду підготовки картографів-геодезистів для сталого розвитку вищої географічної освіти в Україні. - C. 126-129. Full Text

34. Чернявський О. І., Жемеров О. О. Створення власного електронного продукту – сучасний напрям у викладанні шкільної географії. - C. 130-133. Full Text

35. Шакура З. В., Воронина М. А. Использование информационно-коммуникационных технологий в обучении географии. - C. 134-138. Full Text

36. Шарухо И. Н., Шадраков А. В., Хомяков В. Г., Погоцкий М. A. Диверсификация промышленности Беларуси за четверть века суверенитета. - C. 138-142. Full Text

37. Шуліка Б. О. Аналіз повторюваності грозової діяльності у селищі Високий Харківської області. - C. 142-147. Full Text

38. Gryshchenko N. Environmental management education: international traditions and Ukrainian experience. - C. 148-153. Full Text

39. Peresadko V., Popovich N. Trans-border territories mapping: realities and perspectives. - C. 153-157. Full Text

40. Shpurik K. Natural, historical and cultural heritage as a mapping object. - C. 157-161. Full Text