Issue 19


1. Байрак Г. Р. Можливості ГІС для відображення характеристик рельєфу і проявів сучасної екзодинаміки. - C. 3-6. Full Text

2. Богомолов В. В., Полупан А. В., Кочнева Т. А., Алексєєва Л. В., Остапчик О. В., Борисенко О. І. Державна інформаційна система "Ліси України" — основа інформатизації лісової галузі України. - C. 6-9. Full Text

3. Буторина С. А., Грищенко М. Ю. Исследование и картографирование тепловой структуры Троицкого и Новомосковского административных округов г. Москвы. - C. 10-14. Full Text

4. Васильев О. Д., Барышников Д. С., Репина А. С., Сучилин А. А. Использование глобальных навигационных спутниковых систем и ГИС-технологий в подготовке студентов-географов. - C. 14-20. Full Text

5. Гаврюшин О. В. Способи представлення динаміки адміністративно-територіального поділу в ГІС. - C. 21-25. Full Text

6. Газетов Е. И. Использование ГИС для обработки батиметрии морского шельфа о. Змеиный. - C. 26-29. Full Text

7. Гаман Н. О. Розробка та обґрунтування логістичної карти для цілей вантажних автоперевезень на прикладі Львівської області. - C. 30-35. Full Text

8. Клименко В. Г., Олійник А. В. Оцінка та аналіз ефективності природоохоронної мережі Харківської області графоаналітичним методом. - C. 36-41. Full Text

9. Косарєв М. В., Ясенев С. О. Космічні знімки як фундаментальна основа картографічних матеріалів та геоінформаційних систем. - C. 42-45. Full Text

10. Костріков С. В., Кулаков Д. Л., Сегіда К. Ю. Програмне забезпечення ГІС для LiDAR-технології дистанційного зондування в цілях аналізу урбогеосистем. - C. 45-52. Full Text

11. Кравченко О. І., Негалюк А. В., Непошивайленко Н. О., Карпенко О. О. Геоінформаційний моніторинг промислової урбосистеми, заснований на результатах біоіндикації розвитку рослин роду Populus. - C. 53-57. Full Text

12. Курач Т. М. Оцінка ступеня вираженості абстрактності/конкретності на геозображеннях. - C. 58-61. Full Text

13. Лобанов Г. В., Зверева А. Ю., Коханько М. В., Новикова М. А., Полякова А. В., Тришкин Б. В. Использование ГИС в морфологическом анализе пойменно-русловых комплексов. - C. 62-66. Full Text

14. Малышева Н. В., Золина Т. А., Владимирова Н. А. Картографический сервис для визуализации данных государственного лесного реестра России. - C. 67-71. Full Text

15. Михайлов В. А. Анализ континентальности климата Крымского полуострова с помощью ГИС. - C. 72-76. Full Text

16. Мкртчян О. С. Геоінформаційне моделювання кліматичних полів. - C. 76-80. Full Text

17. Путренко В. В. Інтелектуальний аналіз небезпеки виникнення природих пожеж на основі геоінформаційних технологій. - C. 80-83. Full Text

18. Светличный А. А., Пяткова А. В. Геоинформационное моделирование водной эрозии почв. - C. 83-87. Full Text

19. Свідзінська Д. В. Оцінка придатності цифрових моделей висот SRTM та ASTER для цілей гідрологічного геопросторового аналізу. - C. 88-92. Full Text

20. Сергєєва Н. П., Сеньків М. І. Методичні основи застосування географічних інформаційних систем у логістичних дослідженнях. - C. 92-96. Full Text

21. Сорокіна Л. Ю., Зарудна Р. Ф., Голубцов О. Г. Геоінформаційне картографування ландшафтів України. - C. 96-102. Full Text

22. Ткачук С. М. ГІС як системи підтримки прийняття рішень в електроенергетиці. - C. 102-105. Full Text

23. Andryushchenko E. O., Manakova N. G. Using statistical data analysis to implement normative monetary land valuation of settlements. - C. 105-108. Full Text

24. Balynska М. О. Using GIS for the еvaluation of the crop residues energy potential. - C. 108-112. Full Text

25. Gryshchenko N. V., Tretyakov O. S. Spatial relationship between environmental impact and welfare of population in Ukrainian regions. - C. 113-116. Full Text

26. Volkovaia О. О., Tretyakov О. S. Geoinformational support of wind power development at the local level. - C. 117-120. Full Text