Issue 18


1. Кобченко Ю. Ф., Ковалевська З. А., Пересадько В. А. Наукове надбання Г. П. Дубинського. - C. 3-5. Full Text

2. Абулгазиев А. У., Саванчиева А. С. Значение национального парка Алтынемель в развитии рекреационной географии Казахстана. - C. 6-9. Full Text

3. Армашевська Т. В. Методика викладання географічних дисциплін у вищій школі з використанням топонімічних матеріалів (на прикладі Чернігівської області). - C. 9-13. Full Text

4. Барладін О. В., Бусол І. В., Косарєв М. В., Хворостенко С. О. Концептуальні засади та специфіка створення атласу з природознавства для 5 класу. - C. 13-16. Full Text

5. Бодня О. В. Дешифрування космічних знімків для потреб ландшафтного картографування території національного парку. - C. 17-19. Full Text

6. Бубир Н. О. Основні підходи до організації освітнього геоінформаційного порталу у вищому навчальному закладі. - C. 20-22. Full Text

7. Бурла М. П. Евразийский вектор развития региона с неопределённым политико-правовым статусом (Приднестровской Молдавской Республики). - C. 23-26. Full Text

8. Бурла О. Н. Структура и особенности содержания учебника "Экономическая и социальная география родного края" (Приднестровской Молдавской Республики - ПМР). - C. 27-30. Full Text

9. Буц Ю. В. До питання картографування надзвичайних ситуацій, викликаних лісовими пожежами. - C. 30-34. Full Text

10. Галай Е. И. Влияние природных факторов на состояние атмосферного воздуха Минской области. - C. 34-37. Full Text

11. Гордеев А. Ю. Топонимия побережья Чёрного и Азовского морей на картах-портоланах XVI-XVII веков. - C. 37-41. Full Text

12. Грінченко О. І. Модернізація змісту шкільної географічної освіти на сучасному етапі. - C. 42-45. Full Text

13. Грищенко Н. В. Дистанционное обучение в системе высшей школы: на примере инвайронментальных онлайн-курсов. - C. 45-49. Full Text

14. Даценко Л. М., Підлісецька І.О. Атлас світу Петерса. - C. 49-53. Full Text

15. Домбровська О. А. Європейський досвід консолідації земель сільськогосподарського призначення. - C. 54-56. Full Text

16. Дук Н. М. Дослідження територіальної організації митної діяльності в Україні з використанням ГІС-технологій. - C. 57-60. Full Text

17. Зеленская Л. И. Географические турниры в вузе как форма проведения семинарских занятий: преимущества, традиции, инновации. - C. 60-63. Full Text

18. Имангулова Т. В., Саванчиева А. С. Значение инновационных технологий в учебном процессе. - C. 63-65. Full Text

19. Іщук А. В., Бондаренко Е. Л. Інформаційно-аналітична система дослідження загальногеографічних карт західноукраїнських земель періоду 1919–1939 років. - C. 65-69. Full Text

20. Карасьов О. О., Черваньов І. Г. Нематеріальне природокористування. - C. 70-73. Full Text

21. Квиташ К. С., Воронина М. А. Использование технологии проектного обучения на уроках географии и экономики. - C. 73-76. Full Text

22. Клименко В. Г. Сучасні моделі вивчення курсу "Фізична географія України" у вищій школі. - C. 77-80. Full Text

23. Коваленко Л. М. Ефективність управління землями сільськогосподарського призначення. - C. 81-84. Full Text

24. Коломоец В. А. Влияние использования биотоплива на отечественную сельскохозяйственную технику. - C. 84-86. Full Text

25. Копилець Є. В. До проблеми виховання екологічних ціннісних орієнтацій школярів у процесі вивчення географії. - C. 87-90. Full Text

26. Корнус А. О. Топографічні плани XVIII-XIX століть у зібранні Путивльського краєзнавчого музею. - C. 91-94. Full Text

27. Корнус О. Г., Шищук В. Д. Картографування захворюваності населення обласного регіону (на прикладі Сумської області). - C. 94-97. Full Text

28. Курач Т. М., Олійник Р. В. Класифікаційний аналіз геозображень. - C. 97-99. Full Text

29. Кухарук Е. С., Кожокару О. И., Пануш А. И. Оценка эрозионной опасности городских почв с использованием ГИС-технологий. - C. 100-103. Full Text

30. Лобанов Г. В., Москаленко О. П., Коханько М. В., Полякова А. В. Использование общедоступных геопорталов в географическом образовании: методические проблемы и перспективы развития. - C. 103-107. Full Text

31. Лунячек В. Е., Картун Т. В. Підготовка учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з географії з урахуванням результатів моніторингових досліджень. - C. 107-111. Full Text

32. Машкіна В. В. Активні форми самостійної навчальної діяльності студентів-географів. - C. 112-115. Full Text

33. Молодан Я. Є. Сучасні підходи до оцінки та аналізу основних вітрових характеристик для цілей вітроенергетики. - C. 115-120. Full Text

34. Олішевська Ю. А. Краєзнавчий аспект дослідження населення та історико-етнографічних районів України. - C. 120-123. Full Text

35. Онищенко М. Г. Університетська картоcеміотика в рамках науково-дослідницького практикуму. - C. 123-127. Full Text

36. Писарєв Д. М. Професор Микола Ізмайлович Дмитрієв та його роль у розвитку геоморфологічних знань. - C. 127-131. Full Text

37. Пишун А. А., Воронина М. А. Учебно-исследовательская работа студентов по составлению краткосрочных прогнозов погоды. - C. 131-135. Full Text

38. Поліщук Л. Б., Попов В. С. Природоохоронно-екологічна діяльність та регіональне природокористування. - C. 135-138. Full Text

39. Ремінний В. І., Роганін Ю. В. Відповідальність за порушення при використанні земель. - C. 138-141. Full Text

40. Решетченко С. І., Бабаєва О. В. Зміни середньомісячної температури повітря та опадів за період 1951-2010 рр. у Харкові. - C. 142-145. Full Text

41. Салімон В. М. Використання кольору в наочності як виду стимуляторів навчання на уроках географії із сугестопедичною технологією. - C. 146-149. Full Text

42. Сегіда К. Ю. Методичні основи аналізу розселення населення регіону. - C. 150-155. Full Text

43. Сухинин C. А. Проблемы качества интернет-ресурсов при изучении географии в школе. - C. 155-157. Full Text

44. Тимашова В. И. Развитие воображения у школьников средствами обучения географии. - C. 158-160. Full Text

45. Тишковець В. В., Опара В. М. Сучасна навчальна картографія як базисна складова географічної освіти. - C. 160-164. Full Text

46. Шарухо И. Н., Шадраков А. В. Местечки - особый культурно-исторический тип расселения населения Беларуси. - C. 164-169. Full Text

47. Шилова Л. Г. Сприяння шкільної географії становленню патріотизму. - C. 169-172. Full Text

48. Шпурік К. В. Особливості картографічного дизайну при розробці атласу природної та історико-культурної спадщини Харківської області. - C. 173-176. Full Text

49. Шуліка Б. О., Жемеров О. О. Фази розвитку винограду в контексті типів погоди селища Високий. - C. 176-181. Full Text