Issue 17


1. Балинська. М. О., Третьяков О. С. Ідентифікація сільськогосподарських культур шляхом формування їх часового спектрального образу. - C. 3-8. Full Text

2. Волковая О. О. Застосування ГІС при розробці стратегії розвитку вітроенергетики на рівні адміністративного району. - C. 9-12. Full Text

3. Ефременко П. Е., Шевченко М. В., Горб А. И. Современные программно-аппаратные GNSS-средства для создания и актуализации локальных ГИС-проектов. - C. 12-18. Full Text

4. Костріков С. В., Сегіда К. Ю. Геоінформаційний підхід до розподіленого гідрологічного моделювання. - C. 19-24. Full Text

5. Курач Т. М., Олійник Р. В. Експертний аналіз ієрархій властивостей карт. - C. 25-31. Full Text

6. Малышева Н. В., Золина Т. А., Владимирова Н. А., Райченко Н. Э. Создание интерактивных карт и электронного атласа для информационной поддержки управления лесным хозяйством России. - C. 31-34. Full Text

7. Пересадько В.А. Проектування картографічної бази даних для створення регіональної еколого-природоохоронної ГІС. - C. 34-40. Full Text

8. Самофалова О. М. Разработка методики дистанционного изучения длительности самозарастания карьерно-отвальных комплексов на основе классификации изображений космических снимков. - C. 40-44. Full Text

9. Светличный А. А. Пространственное геоинформационное моделирование и прогноз водной эрозии почв. - C. 44-47. Full Text

10. Свідзінська Д. В. Відкриті ГІС для фізико-географічних досліджень та освіти: досвід впровадження SAGA. - C. 48-52. Full Text

11. Сінна О. І. ГІС-аналіз антропогенної перетвореності ландшафтів Зміївського району Харківської області. - C. 52-56. Full Text

12. Соколовська А. В., Томченко О. В. Дослідження антропогенних змін екосистем засобами ГІС/ДЗЗ-технологій з використанням системних методів. - C. 57-60. Full Text

13. Ткаченко В. П., Губа М. І.. Овраменко В. Д., Зелений О. П. Інструментальні засоби створення міських геоінформаційних систем на базі програмних продуктів з відкритим кодом. - C. 60-64. Full Text

14. Ткачук С.М. Перспективні напрямки розвитку ГІС-технологій. - C. 65-67. Full Text

15. Холодкова А. В. Оценивание площади затопления населенных пунктов реки Северский Донец. - C. 67-71. Full Text